Usluga organiziranja i održavanja radionica o horizontalnim temama – Odluka o odabiru

Izrada projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju 3 objekta u sklopu projekta „Zajedno stvaramo našu bajku“