Obavijest o nadmetanju – Izvođenje radova – ponovljeni postupak

Na Elektroničkom oglasniku javne nabave je dana 20.11.2020. objavljen postupak javne nabave za izvođenje radova – ponovljeni postupak.

Detalje o objavi možete pronaći na sljedećem linku: https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=4478901

Obavijest o nadmetanju – Vođenje projekta i postupaka javne nabave

Na Elektroničkom oglasniku javne nabave je dana 20.10.2020. objavljen postupak javne nabave za nastavak vođenja projekta i postupaka javne nabave.

Detalje o objavi možete pronaći na sljedećem linku: https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=4377789

Obavijest o objavi postupka jednostavne nabave za adaptaciju garsonijere

Na Elektroničkom oglasniku javne nabave je dana 09.10.2020. objavljen postupak jednostavne  nabave za adaptaciju garsonijere u vlasništvu Odgojnog doma Bedekovčina za potrebe organiziranog stanovanja.

Detalje o objavi možete pronaći na sljedećem linku:

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=4341841

Obavijest o objavi postupka jednostavne nabave za uklanjanje – razgradnju postojećih građevina i zbrinjavanje materijala

Na Elektroničkom oglasniku javne nabave je dana 09.10.2020. objavljen postupak jednostavne nabave za uklanjanje – razgradnju postojećih građevina i zbrinjavanje materijala.

Detalje o objavi možete pronaći na sljedećem linku:https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=4341818

Obavijest o nadmetanju – Izvođenje radova

Na Elektroničkom oglasniku javne nabave je dana 15.09.2020. objavljen postupak javne nabave za izvođenje radova.

Detalje o objavi možete pronaći na sljedećem linku:https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=4268566

Obavijest o nadmetanju – Nadzor građevinskih radova

Na Elektroničkom oglasniku javne nabave je dana 05.09.2020. objavljen postupak javne nabave za stručni nadzor građenja.

Detalje o objavi možete pronaći na sljedećem linku:https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=4247389

Usluga organiziranja i održavanja radionica o horizontalnim temama – Odluka o odabiru

Izrada projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju 3 objekta u sklopu projekta „Zajedno stvaramo našu bajku“

Usluga izrade projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju 3 objekta u sklopu projekta Zajedno stvaramo našu bajku